Зехтин екстра върджин
Качество
Продуктът е опакован в висока защита, в Dorica или MARASCA 500мл и 750 мл UVAG стъклени бутилки [кафяво-зелен цвят], специялна капачка , която контролира потока , а също така ипръстен за защита. Опаковката е с два етикета, съдържащи цялата необходима информация, която определя продукта, както и знак на организацията удобрила качеството. Всички етикети са отпечатани на гръцки, английски, френски и немски език.

Всички пратки са придружени със сертификат за контрол на организациите за сертифициране. Крайният продукт е опакован в картонени кутии и се поставя на дървени палети.
Scroll
to Top