Гръцки Билки, Гръцки чай, риган, салвия
качество
Продуктът е опакован в висока защита, опаковката носи две самозалепващи се етикети, съдържащи цялата необходима информация, която определя продукта, както и знак на организма акредитация. Всички етикети са отпечатани на гръцки, английски, френски и немски език.

Всички пратки са придружени със сертификат за контрол на организациите за сертифициране. Крайният продукт е опакован в картонени кутии и се поставя на дървени щайги да [палети].
Опаковка
Опаковки започва от 50гр, достъпно всякакъв вид опаковка след това.
Риган е достъпен и в насипно състояние.

Scroll
to Top