Ελιές Καλαμών Argogaia
Ποιότητα
Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε υψηλό επίπεδο προστασίας, η συσκευασία φέρει δύο αυτοκόλλητες ετικέτες, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζει το προϊόν, καθώς και ένδειξη του φορέα διαπίστευσης του. Όλες οι ετικέτες τυπώνονται στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Όλες οι αποστολές συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου των οργανισμών πιστοποίησης. Το τελικό προϊόν συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια και τοποθετείται σε παλέτες.
Scroll
to Top